La Terra Alta, paradís rural, és un petita comarca de poc més de 12.000 habitants, situada al marge dret del riu Ebre i organitzada en 12 municipis. En tots ells val la pena de fer una passejada i anar trobant la infinitat de racons, vistes i curiositats que amaguen:
TOP